Logo vit platta för mobil

Lite tips & råd för din hemsida!

digitalt värdskap

Om du tex jobbar med besöks eller upplevelsenäring kan det vara ett sätt att visa sitt goda värdskap genom att erbjuda översättningsmöjlighet till flera språk av din hemsida.

google translate på din hemsida

Ett helt gratis verktyg är att länka Google Translate till din hemsida. Då lägger du till en HTML applikation och och skriver/klistrar in följande kod:

 

<div id="google_translate_element"></div><script>

function googleTranslateElementInit() {

new google.translate.TranslateElement({

pageLanguage: 'sv'

}, 'google_translate_element');

}

</script><script src="http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>

 

Och du! Glöm inte att kopiera den till var och en av din hemsidas sidor och undersidor som du vill att dina besökare ska kunna översätta.